4. Bölge Okul Müdürleriyle Toplantı
 
         Kaymakamımız Sayın Oğuzhan BİNGÖL, İlçemize bağlı olarak hizmet veren 4. Eğitim bölgesinin okul müdürleriyle “Başarıyı Tespit ve Arttırma”
konulu toplantı yaptı.
Toplantıda “Güney Adana Kalkınma Programı” kapsamında olan bu okullarımızın sorunları ve çözüm önerileri de görüşüldü.
 
“Başarıyı Tespit ve Arttırma” 
 
Toplantıda ilk olarak Kaymakamlığımızın 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında uygulamaya koyduğu, “Başarıyı Tespit ve Arttırma” başlıklı projenin okul müdürleri ile değerlendirmesi yapıldı. Bu kapsamda okulların “Akademik Başarı” durumlarının tespiti ve ortaya koydukları hedefler üzerinde detaylı analizler yapıldı.
Kaymakamımız; “Proje kapsamında okullarımız öncelikle kısa vadede, miğfer derslerinin merkezi sınavlardaki okul ortalamasını tespit ettiler. Akabinde küçük, uygulanabilir hedefler koyarak sıralamada büyük sıçramaların ilk adımını atmış oldular” dedi. Kaymakamımız, “Liselere Giriş Sınavı”nda ilçemize bağlı okulların Matematik ortalamalarını %10 oranında arttırmaları halinde Matematik ortalamasında Türkiye ortalamasının üzerine çıkacağını belirtti. Sınavlarda küsurat ortalamalarının dahi Türkiye sıralamasında ciddi fark oluşturduğunu belirtti. Mevcut durum ve durumun doğru tespit edilerek hedeflerin gerçekçi belirlenmesinin, ilçemiz için bir şans olduğunu ifade etti.
İlkokul 3. ve 4. Sınıf kademelerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Matematik ve Türkçe derslerinden dört işlem ve okuduğunu anlamada sorun yaşayan öğrencilere uygulanan “İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP)” verileri analiz edildi. İlkokullarda başarının temel ölçütlerinden birisinin okuduğunu anlama ve dört işlem becerisi olduğunu belirten Kaymakamımız, “Başarıyı Tespit ve Arttırma Projesi”nin ilkokullardaki önceliğinin bu programın sağlıklı yürütülmesi olduğunu belirtti. 1. ve 2. Sınıflardan öğrencilerin İYEP’e kalmaksızın okuldan mezun olabilmelerinin ideal hedef olduğunu ifade etti.
 
Güney Adana Programı Kapsamına Giren Okullarda “Her Öğretmenin Dezavantajlı Bir Öğrencisi Var”
 
İlçemizin, “Başarıyı Tespit ve Arttırma Projesi”ne ihtiyaç duymasının temel nedeninin, ilçemizde dezavantajlı ailelerin yoğun olarak bulunması olduğunu belirten Kaymakamımız, sosyal ve ekonomik olarak dezavantajı olan vatandaşlarımızın eğitime bakış açısını ve ulaşılabilirliği olumsuz yönde etkilediğini belirtti.
Kaymakamımız; “İlçemizde yaklaşık olarak 5.500 öğretmen görev yapmaktadır. Her öğretmenimiz dezavantajlı en az bir öğrencimizin eğitim rehberliğini üstlenmektedir. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencilerin mevcut durumunu tespit için aile ziyaretleri gerçekleştirmektedir. Ziyareti sırasında öğretmenlerimiz Sosyal Yardımlaşma Vakfımıza ait olan “Aile Bilgi Formu”nu doldurmaktadır. Doldurulan formları öğretmenlerimiz Sosyal Yardımlaşma Vakfımıza bildirmekte ve dezavantajlı ailelere ekonomik yönden fırsat eşitliği sağlanmaktadır. Müdahale planlarımızı doğru yapabilmek için dezavantajlı öğrencilerimizin temel dezavantajları bölümlere ayrılmıştır. Bu proje özellikle Güney Adana Kalkınma Programı dahilinde olan okullarımız için önem arz etmektedir.” dedi.
 
Okula Devamın Sağlanması
 
İlçemiz 4. Eğitim bölgesinde mevsimlik tarım işçileri, Suriyeli göçmenlerin yoğun olmasının devamsızlık oranlarını etkilediğini belirten okul müdürleri; proje ile birlikte süreç takibinin sistematikleştiğini ve oranların düşürüldüğünü belirttiler.
İlçemizin ve Milli Eğitim sistemimizin temel sorunlarından olan erken okul terki ve devamsızlık konularına çözüm olması adına uyguladığımız projenin olumlu yönde katkı sağlayacağını belirten Kaymakamımız, okul idarecilerimizin ve öğretmenlerimizin uygulamayı sahiplenmelerinin, heyecanlarının memnuniyet verici olduğunu belirtti.
 
Küçük, Yapılabilir Hedeflerine Ulaşan Tüm Öğretmen ve İdarecilerimizi Ödüllendirmeyi Taahhüt Ediyorum! Çünkü Büyük Başarılar, Küçük Adımlarla Başlar!
 
Valimiz Sayın Mahmut DEMİRTAŞ’ın himayesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programını, ilçemiz ve ilimiz eğitimi için büyük bir şans olduğunu belirten Kaymakamımız, “Başarıyı Tespit ve Arttırma Projesi”nde belirledikleri hedeflere ulaşan tüm öğretmenlerimizi başarılı addeceğini ifade etti.
Ödüllendirme ve taltif konusunda kendisinin bizzat etkin olacağını belirten Kaymakamımız; “Küçük, Yapılabilir Hedeflerine Ulaşan Tüm Öğretmen ve İdarecilerimizi Ödüllendirmeyi Taahhüt Ediyorum!” diyerek toplantıyı sonlandırdı.