Adana İli Yüreğir İlçesi Tuzlukdöken, bağlar mevkiinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından yapılması planlanan "154 KV  Mihmandar- İncirlik- Ceyhan-1 EEİH" projesine ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının htttp://eced.csb.gov.tr web sitesi üzerinden sunulan dosyasının incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde; ÇED Yönetmeliğinin 17, maddesi gereğince Valilik Makamınca " Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.