HAYAT BOYU ÖĞRENME HALK EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYON TOPLANTISI
 
6 Şubat 2018 tarihinde Kaymakamımız Sayın Oğuzhan BİNGÖL’ün başkanlığında, Yüreğir Halk Eğitimi Merkezinde  “Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyon Toplantısı” gerçekleştirildi. Halk Eğitimi Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda sahanın paydaşları olan kurum müdürleri, muhtarlar da toplantıya katıldılar.
Kaymakamımız; Yaygın öğrenme diye tanımlanan hayat boyu öğrenme modeli, çağımızın temel eğitim ihtiyaçlarındandır. Toplumun her kesimine nitelikli insan yetiştirmek Milli Eğitim sistemimizin temel kaidelerindendir.İlçemiz sosyal ve ekonomik yönden herkesin malumu olduğu üzere düşük bir profile sahiptir. Ailelerin geçim sıkıntısı çekmelerinin temel nedeni düzenli gelirlerinin olmamasıdır. İlçemizde istihdam ile ilgili temel sorun; iş imkanları ve alanlarının olmamasından ziyade istenen nitelikte eleman bulunamamasıdır. Örnek olarak tarlada çalışan vasıfsız bir işçinin; budama işini bilen bir işçiye göre daha düşük ücretle çalışması, bize niteliğin önemini işaret etmektedir. Bu nitelik vatandaşlarımıza ancak Halk Eğitimi Merkezlerinin açtığı kurslar aracılığıyla kazandırılabilir. Bunların tamamı ise sosyal devlet olmanın gereği olarak ücretsiz sunulmaktadır. Halk Eğitimi Merkezleri, herkesin ulaşabildiği merkezlerdir. Hayat boyu öğrenmenin temel ilkesi “Beşikten Mezara Eğitim” olup hedef kitlesi ise gelir ve statü farkı gözetmeksizin toplumun tamamıdır. Halk Eğitimi Merkezlerinin 3402 çeşit kurs modülü vardır. Vatandaşlarımıza değişen koşulları, ekonomik yenilikleri gözeterek faklı kurslar açılabilmektedir. Kursların açılmasında ana unsur vatandaşlarımızın talepleridir. Bu noktada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının tespitinde de merkezlerimiz çalışmalar yapmaktadır. Bu anlamda her halk eğitimi merkezi, kendi alan ihtiyaçlarına özgü eğitim politikaları geliştirmektedir. Halk eğitim merkezlerinin tanımlı mekanları yoktur, eğitim alanı olarak kamusal tüm alanlarda hizmet verebilmektedirler. Halk eğitimler bünyesinde KPSS ve üniversite hazırlık kursları verilmektedir. Kursları veren öğretmenler ise milli eğitimin kadrolu öğretmenleridir. Bu vatandaşlarımız için önemli bir hizmettir. Zira özel eğitim veren kurumlar çok yüksek bedeller talep etmektedir. Denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlü vatandaşlarımıza; boyacılık, iklimlendirme hizmetleri, kaynakçılık, mobilya döşeme eğitimleri verilmektedir. Yükümlülerimiz işbaşında eğitimle tecrübe kazanmaktadır. Bu şekilde yükümlü vatandaşlarımızın rehabilitasyonu, istihdam edilmesi, topluma kazandırılması sağlanmaktadır. Çocuklarımızı yaşayacakları çağın gereklerine göre yetiştirme anlayışıyla hareket etmeliyiz. Bugünün gençleri bilgiye çok kolay ulaşmaktadır.  Esnek ve hayat boyu öğrenme modeli yeni dönem eğitim perspektifinin önemli yönelimidir. 21. yüzyıl becerileri arasında yer alan dijital, finansal, sağlık, ekoloji ve sosyal medya gibi çoklu okuryazarlıklara ilişkin farkındalık ve beceri eğitimlerini ancak halk eğitimi merkezileri vasıtasıyla gerçekleştirebiliriz. Halk eğitimi merkezlerini daha işlevsel hale getirmenin ana argümanı taleptir. Her arz kendi talebini oluşturur mantığından hareketle kalite artışı olacaktır. Fakat muhtarlar, okul müdürleri, imamlar, politika belirleyiciler toplumsal talebin oluşması konusunda da girişimci olmalıdır. Sizlerden beklentimiz halk eğitimi ve mesleki eğitim merkezlerimizin tanıtımına katkı sağlamanızdır. Eğer eğitim bizler için memleket meselesiyse bu iş sadece okullara bırakılmamalıdır. Toplumun tüm kesimleri eğitimin niteliği konusunda mesuliyet taşımaktadır. Mesuliyet bilinciyle hareket ederek iş birliğini arttırmamız gerekmektedir. Zira yetiştiremediğimiz her bir insan toplumsal sorunun büyümesinde pay sahibi olacaktır. Bizler bugünün sorunlarına çözüm üretirken; yarını tehlikeye atmadan, dünün çözümlerini mükemmelleştirmeden, yeni bir anlayış oluşturarak bizden olan ama aynı zamanda bizden farklı çocuklar yetişmesi için ortak hedefe yürüyeceğiz.” dedi.
Toplantının devamında Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezleri müdürlerinden mevcut kursların sayısı ve hedeflerini alan Kaymakamımız, “Başarıyı Tespit ve Arttırma” konusunda bu verilerin niteliğinin önemini vurguladı.
 
Mesleki Eğitim Merkezi, 809 olan mevcut öğrenci sayısını 1100’e çıkarma hedefi koydu.
Cumhuriyet Halk Eğitimi Merkezi, 1044 olan mevcut kurs sayısını 1250’e çıkarma hedefi koydu.
Şehit Samet Saraç Halk Eğitimi Merkezi, 1007 olan mevcut kurs sayısını 1150’e çıkarma hedefi koydu.
Yüreğir Halk Eğitimi Merkezi, 1363 olan mevcut kurs sayısını 1500’e çıkarma hedefi koydu.
 
Belirlenen hedeflerin önemini belirten Kaymakamımız, katılım oranı ve çeşitliliği nedeniyle katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.