Her insan, insanca yaşamayı hak eder!
 
Demokrasi ve hukuk devleti anlayışının ön planda olduğu bütün demokratik ve çağdaş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de insan haklarına büyük önem verilmektedir.
10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi tarihte insan hakları alanında kabul edilen en önemli bildirgelerden birisidir.
            Ülkemiz İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilk onaylayan ülkeler arasındadır. İnsanlığın binlerce yılda ulaştığı demokratik ve çağdaş uygarlık düzeyinde, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları kavramları, temel evrensel değerler olarak öne çıkmıştır.
Yemen’ de alınan nefesle dünyanın herhangi bir noktasında alınan nefes aynı değerdedir. Bu anlamlı günde insan haklarının her topluma, her devlete gerek olduğu bilinciyle hareket ederek, bu değerlerin evrensel insanlık değeri olarak görülmesi gerekmektedir. İnsan olmak başlı başına kıymetlidir. Her insan ırk, din, dil ve sosyal statü gözetmeksizin “İnsan” dır.
İnsan hak ve özgürlüklerinin herkes için korunup hayata geçirildiği bir dünya temennisiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum.
 
Oğuzhan BİNGÖL
Kaymakam